Free bi-communal youth camp in July

“Crossroads”, a summer camp that brings together young people from various communities in Cyprus and particularly communities living across the divide. Crossroads Youth Camp takes place from Friday 29th July until Sunday 7th August 2016 in Kampos village in the district of Nicosia and focuses on using theatre and applied theatre techniques at the core of its activities, along with other expressive art forms and non-formal and informal tools, aiming at creating a safe space for creative learning, democratic dialogue and mutual understanding and respect between young people.

North Cyprus News - Crossroads Youth CampThe camp is open for participation to all young people living in Cyprus aged 15 to 18 years old with no participation fee.

This year is the sixth consecutive year that the NGO TheatrEtc has organised the Crossroads Youth camp.

Kyriaki Argyrou

Promotional Manager

TheatrEtc

Email: [email protected]

Website: www.theatretc.com

Crossroads VI Youth Camp

Crossroads Youth Camp takes place from Friday 29th July until Sunday 7th August 2016 in Kampos village in the district of Nicosia and is implemented by POST Research Institute and the Association of Historical Dialogue and Research (AHDR) and organised by the NGO TheatrEtc as part of the project ‘Education for a Culture of Peace as a Vehicle for Reconciliation in Cyprus’, funded by the European Union under the Cypriot Civil Society in Action IV programme.

Crossroads Youth Camp is designed for young people aged 15 to 18 years old from every community living in Cyprus and participation is free. It employs theatre and applied theatre techniques at the core of its activities, along with other expressive art forms and non-formal and informal tools, aiming at creating a safe space for creative learning, democratic dialogue and mutual understanding and respect between young people from various communities in Cyprus and particularly communities living across the divide. The camp compliments the objectives of the ‘Education for a Culture of Peace as a Vehicle for Reconciliation in Cyprus’ project by promoting Culture of Peace methodologies in its activities.

The camp process includes workshops by skilled educators and facilitators using applied theatre methodologies such as devised theatre as well as dialogue and trust building activities. Participants will also have the opportunity to work with other expressive art forms through shorter visiting facilitators’ workshops (mask making, music, dance and others). The camp schedule also includes outdoor activities as well as a day trip to the ancient theatre of Soloi.

Crossroads Youth Camp concludes with a performance by the participants, which showcases their learning process and is built by them as they are guided through a series of devised theatre workshops. The performance is open to and free for the public and takes place on Sunday 7th August at Kampos village.

*Deadline for the submission of application: Friday, 17th June 2016

  1. Crossroads Gençlik Kampı

Avrupa Birliği’nin IV. Kıbrıs Sivil Toplumuna Yardım Programı kapsamında finanse ettiği, “Kıbrıs’ta Uzlaşma Aracı Olarak Barış Kültürü Eğitimi” programı kapsamında TheatrEtc tarafından organize edilen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Post Araştırma Enstitüsü (POST RI) tarafından gerçekleştirilen Crossroads Gençlik Kampı, 29 Temmuz Cuma – 7 Ağustos Pazar 2016 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Crossroads Gençlik Kampı 15 – 18 yaşları arasındaki gençlere yönelik olup, Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumlara açık ve katılım ücretsizdir. Kamp, aktivitelerinde tiyatro tekniklerini ve uygulamalı tiyatro faaliyetlerini temel almaktadır. Ayrıca,bunların yanında diğer dışavurumcu sanatları ve informal eğitim araçlarını da yaratıcı eğitim için güvenli bir alan yaratmak Kıbrıs’ın farklı toplumlarından gelen gençler arasında, özellikle bölünmüş toplumlar arasında demokratik diyaloğu, anlayışı ve saygıyı geliştirmek amacıyla kullanmaktadır. Kamp ayrıca “Kıbrıs’ta Uzlaşma Aracı Olarak Barış Kültürü Eğitimi” programının Barış Kültürü yöntemlerini etkinliklerinde kullanarak programa katkıda bulunmaktadır.

Kampın programı uygulamalı tiyatro metotlarını ayrıca diyalog olduğu kadar güven de inşa edici metodolojileri kullanan deneyimli eğitimcilerin atölye çalışmalarını içermektedir. Katılımcılar ayrıca diğer dışavurumsal sanat türleri ile kısa süreli ziyaretlerde bulunacak olan eğitimcilerin atölyelerine katılarak (maske yapımı, müzik, dans ve diğerleri) çalışma fırsatı elde edeceklerdir. Kamp programı ayrıca açık hava ve Soli antik tiyatrosuna günü birlik ziyaret gibi geziler ve dış aktiviteler içermektedir.

Crossroads Gençlik Kampı, katılımcıların eğitim süreçlerinde bir dizi uygulamalı tiyatro atölyelerine yönlendirildikçe kendileri tarafından yaratılacak olan ve kamp boyunca öğrenim süreçlerini sergileyecekleri bir tamamlanacaktır. Oyun, 7 Ağustos’ta Kampos köyünde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

*Başvurular için son teslim tarihi: 17 Ηaziran 2016, Cuma.

Daha fazla bilgi ve kayıt formu için http://www.theatretc.com/news/crossroads-6-participant-applications-online sayfamızı ziyaret edebilir veya e-posta adresimiz olan [email protected] ‘dan bize ulaşa bilirsiniz.

Medya Sponsorları: Radyo Mayıs, Yenidüzen

Other Stories